Avrupa Birliği Destekli İkinci Projemiz: ESVOL!

ESVOL projesinin genel hedefi; “Sporda Gönüllü Tabanlı Sosyal Liderlik ve Sosyal İnovasyon Programı” geliştirmek ve ortak ülkelerle Avrupa’yı uygulamak ve yaymaktır.

ESVOL projesinin özel amaçları;

• Sporla ilgili sosyal alanda yeni iş / fikir yaratılmasına yol açacak spor gönüllüleri için sosyal liderlik ve sosyal yenilik eğitimini teşvik etmek,
• Oyunlaştırılmış platform ve açık online kurs (MOOC) geliştirerek ve spor gönüllüleri için eğitimler düzenleyerek sosyal liderlik ve sporda sosyal yenilikçilik konusunda yenilikçi öğrenme uygulamalarını kolaylaştırmak.

Proje Çıktısı;

Spor gönüllüleri için sosyal liderlik ve sosyal inovasyon üzerine online eğitim kursu geliştirilmesi. Gönüllü sosyal liderlik ve spor gönüllüleri için sosyal inovasyon üzerine online oyunlaştırma (gamificaiton) platformun geliştirilmesi.

Post a Comment

#sporgönüllüsüyüz