Avrupa Birliği Destekli İlk Projemiz; LUDUS

Ludus; okul öncesi fiziksel aktivite, spor ve oyun programı için bir model oluşturma ve geliştirme projesidir. 

Spor bilimcileri, pedagoglar ve ilgili paydaşların katılımı ile Türkiye’ ye özgü “Okul Öncesi Fiziksel Aktivite, Spor ve Oyun Programı” modeli geliştirmek, İstanbul’ da pilot olarak uygulamak ve yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulmuştur.

Sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı…

Amacımız; okul öncesi (1-6 yaş) yaş gruplarına yönelik eğlenceli fiziksel aktivite ve spor programlarının geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla ülkemizdeki spor kültürünün oluşturulmasına ve temel yetkinlikleri kazanmış, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine imkan sağlayan yapıların geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Okul öncesi dönemde eğlenceye dayalı fiziksel aktivite ve spor, çocukların esenliğine ve sağlına katkıda bulunmanın yanı sıra, yaşam boyu olumlu etkileri olacak bu aktiviteleri daha iyi bir şekilde anlamalarına ve gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

 

Sosyal farkındalığın artması..

Buna ek olarak bu gibi fiziksel aktiviteler okul öncesi dönemdeki çocukların, takım çalışması, adil oyun gibi transfer edilebilen bilgi ve becerilerin oluşturulmasına, saygının geliştirilmesine, bedensel ve sosyal farkındalığın artmasına ve oyunun kuralları anlayışının geliştirilmesine katkı sağlar.

Temel becerilerin erken dönemlerde elde edilmesi, çocukların bu etkinliklerin değerini ilerleyen dönemlerdeki eğitimlerinde daha iyi anlamasına ya da yetişkinliklerinde iş ve serbest zamanlarında bu etkinlikleri gerçekleştirmesine yardım eder.

Fiziksel aktivite ve sporun çocuğun esenliği, kişisel gelişimi ve sosyalleşmesi üzerindeki olumlu etkisi okul öncesi dönemde eğlenceye ve harekete dayalı programların geliştirilmesinin ve uygulanmasının önemini arttırmıştır.

Adım adım Ludus…

İlk adım olarak, Okul Öncesi Fiziksel Aktivite Programını test etmek için bir pilot program hazırlanıp, hayata geçirilecek…

Ludus çok uluslu bir proje olduğu için her proje ortağı, kendi ülkesindeki etkileşimli web platformunu kullanarak çevrimiçi bir pilot öğrenme aktivitesi planlayacak ve koordine edecektir.

Biz, SPOR GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ (SGD) olarak, pilot programı hem çevrimiçi hem de geleneksel öğrenme yöntemleriyle uygulayacağız.

Ludus’un Türkiye ayağı olarak, pilot uygulamadan önce, her proje ortağı gibi hedef gruplar için yerel bilinçlendirme seminerleri düzenleyeceğiz. Ayrıca, tüm proje ortaklarımız sosyal ve dijital medya araçları aracılığıyla bizim tarafımızdan başlatılan dijital kampanyayı destekleyecek…

Post a Comment

#sporgönüllüsüyüz