Spor Gönüllüleri Manifesto

Bizler, ülkemizin sportif geleceğine katkıda bulunmak amacı ile hareket eden spor gönüllüleriyiz. Bizler, sporun toplumda yaratacağı pozitif etkiye olan inancımızla bir dernek çatısı altında buluştuk.  

]
a
a
a
a
a

Türkiyede Sporun yaygınlaşması ve spor kültürüne katkı…

Spor Gönüllüleri Derneği, Türkiye’ deki spor kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlama misyonu ile bir araya gelmiş spor gönüllülerden oluşmaktadır. Ülkemizin araştıran ve geliştiren spor platformudur. Sporun birleştirici gücüne ve aktif yaşamın toplum sağlığına katkısına dikkat çekmektedir. Sporun herkes için ulaşılabilir olduğunu vurgulama, her bireyin spor yapma hakkına sahip olduğu bilincini yayma amacındadır..

]

Post a Comment

#sporgönüllüsüyüz